Wordt mijn behandeling vergoed?
Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat geldt alleen voor kinderen t/m 18 jaar (max. 18 behandelingen) en/of voor mensen met een chronische aandoening. Die moet dan wel voorkomen op de lijst met chronische aandoeningen die door de overheid is opgesteld. In alle andere gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen en de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Volg de vragen en antwoorden in onderstaand schema om te zien of en hoe je behandelingen worden vergoed.Voor een overzicht van de tarieven en vergoedingen van de verschillende behandelingen, klik graag op de desbetreffende discipline hieronder.


Fysiotherapie in basispakket           

Als u fysiotherapie nodig heeft, wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten voor fysiotherapie zijn en of dit in het basispakket zit. De basiszorgverzekering vergoedt fysiotherapie maar voor een klein deel: alleen voor kinderen tot en met achttien jaar (maximaal achttien behandelingen) en voor mensen met een erkende chronische aandoening. Daarbuiten wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Hoeveel behandelingen dat zijn en wat de hoogte van de vergoeding is, hangt af van uw verzekering. Elke verzekeraar hanteert andere regels. Wilt u weten wat fysiotherapie kost en of uw behandeling vergoed wordt? Volg dan bijgevoegd schema.

 

Zorgverzekeraars – verzekerde zorg

Fysiotherapie Van Hoof groep heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars van Nederland. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Fysiotherapie Van Hoof is gehouden deze tarieven te hanteren voor zover de geleverde zorg bij hen gedeclareerd kan worden. Wat en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed, kunt u terugvinden op hun website.

Groepstherapie 

Fysiotherapie Van Hoof groep biedt haar patiënten de mogelijkheid van groepstherapie. Dit kan en mag alleen toegepast worden voor een beperkt aantal indicaties en onder voorwaarden die uw zorgverzekeraar hieraan stelt. Voor details hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling niet individueel gericht is, kunt u in aanmerking komen voor groepstherapie tarief. Uw fysiotherapeut zal u hierover informeren.

Niet (voldoende) aanvullend verzekerd

Voor (paramedische) zorg waarvoor u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent hanteert Fysiotherapie Van Hoof groep bijgaande  tarieven. Heeft u nog vragen, neem dan graag contact op met ons secretariaat: 040-2043756.

 

Fysiotherapie TARIEVEN 2021 

Intake / onderzoek  €            55,00
Intake / onderzoek + consult fysiotherapie  €            93,95
Intake / onderzoek + consult manuele therapie of andere specialisatie  €          110,00
Fysiotherapie  €            38,95
Manuele therapie  €            55,00
Kinderfysiotherapie  €            55,00
Bekkenfysiotherapie  €            55,00
Sportfysiotherapie  €            38,95
Geriatrie fysiotherapie  €            55,00
Oedeemtherapie  €            55,00
Groepstherapie 2 pers  €            38,95
Groepstherapie 3 pers  €            30,75
Groepstherapie 4-6 pers  €            27,70
Echografie  €            55,00
EPTE  €            55,00
Shockwave  €            55,00
Dry-Needling  €            38,95
ReaAttach (30 min)  €            55,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen  €            61,50
Diagnostisch consult (inclusief rapportage arts)  €            82,00
Aan huis toeslag  €            22,00
Telefonisch consult  €            22,00
Instructie/overleg ouders van patiënt  €            38,95
Rapportage  - eenvoudig  €            41,00
                    -  complex  €            66,65

 

> Bovengenoemde tarieven gelden indien er geen vergoeding meer is vanuit uw zorgverzekeraar.

> De contractuele tarieven die wij met zorgverzekeraars hebben afgesloten verschillen per verzekering en liggen over het algemeen lager dan bovengenoemde tarieven.

> Afspraken die 1 werkdag  voorafgaand aan de afspraak worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

> U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van  de declaraties. Voorkom verrassingen: bekijk uw polis.

 

Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. Check graag bij uw verzekering of u ergotherapie in uw aanvullende pakket heeft.

De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket vergoed. 

Tarieven Psychologie particulier

  • Intake € 105,-
  • Individueel consult € 70,-
  • Individueel consult lang € 85,-
  • Telefonisch consult € 40,-
  • Kennismakingsgesprek psycholoog = kosteloos en vrijblijvend (is geen intake)
  • EMDR bij enkelvoudig trauma, mogelijkheden en tarief op aanvraag
  • No show 50% van het tarief geplande consult of intake

Tarieven zijn inclusief 21% BTWTarieven Psychologie Bedrijfsmatig - re integratie - letselschade

  • Op basis van offerte / aanvraagTarieven Psychologie niet direct gezondheidskundig gerelateerd
Voorbeeld: systeemgesprekken, zie voor meer informatie de website.

  • Consult € 80,-
  • Consult lang € 95,-

De tarieven zijn exclusief 21% BTW