Direct een
afspraak maken

Nekcentrum Valkenswaard is een expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van nek- en nekgerelateerde klachten. We beschikken over de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde kennis rond nekproblemen. Onze specialisten kunnen daardoor zowel eenvoudige als complexe nekklachten effectief aanpakken. In het centrum werken fysiotherapeuten, manueel therapeuten, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, coaches en podotherapeuten nauw samen. Dat maakt Nekcentrum Valkenswaard een ‘one stop shop’: alle specialisten werken onder één dak samen om u van uw nekklachten af te helpen.

Werkwijze Nekcentrum Valkenswaard

Het professionele multidisciplinaire team van Nekcentrum Valkenswaard is gespecialiseerd in het nekgebied en bijbehorende klachten. U kunt bij ons terecht na verwijzing van een arts, maar we zijn ook direct toegankelijk. Om uw klachten optimaal in beeld te brengen, hanteren we een triagesyteem. Voor het eerste bezoek vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen. Uw eerste afspraak is vaak met één van onze manueel therapeuten en begint met een uitgebreide intake. Hierbij brengt hij of zij volledig in kaart wat uw klachten zijn en welke factoren een rol speelden bij het ontstaan en het onderhouden ervan. Welke gevolgen hebben de klachten voor u, uw dagelijks leven, werk, sport en hobby's? Aansluitend vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. Door uw klachten in te delen in een laag-, midden- en hoogcomplex beeld maken we inzichtelijk welk behandelplan het beste past.


Welke behandelingen bieden we?

We maken voor u een behandeltraject op maat, waarbij verschillende disciplines werken aan goed resultaat op de lange termijn. Bij een laagcomplex beeld is er sprake van enkelvoudige problematiek en is over het algemeen fysiotherapie, manuele therapie of alleen logopedie nodig. Bij een middencomplex beeld spelen meerdere aspecten een rol en zetten we vaak meerdere disciplines in bij de behandeling. Denk aan fysio- en manuele therapie, ergotherapie of psychologie. 


Bij hoogcomplexe situaties is optimale afstemming met meerdere disciplines noodzakelijk om de klachten succesvol aan te pakken. Mogelijke disciplines zijn fysio- en manuele therapie, een medisch specialist, orofaciale fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, gnatologie of logopedie. De disciplines werken onderling intensief samen en bespreken uw situatie in een multidisciplinair overleg. De conclusie uit het uitgebreide onderzoek en het behandelplan bespreken we uitgebreid met u.


Direct een afspraak maken